Liên hệ

CÔNG TY CP TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI CHỢ TOÀN CẦU (GLOBALEXPO):

Địa chỉ: Tầng 2, A24/D7, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ông. Trần Quang Vinh

Điện thoại: 024. 3755 3414 Máy lẻ: 103

Fax: 024. 3755 3415

Di động: 0983 109 909

Email: quangvinh@globalexpo.com.vn

Bà. Nguyễn Phương Linh

Điện thoại:  024. 3755 3414 Máy lẻ: 106

Fax: 024. 3755 3415

Di động: 0902 222 084

Email: phuonglinh@globalexpo.com.vn

Bà. Nguyễn Thanh Thủy

Điện thoại: 024. 3755 3414 Máy lẻ: 105

Fax: 024. 3755 3415

Di động: 0903 402 363

Email: thanhthuy@globalexpo.com.vn

Ông. Vương Ngọc Quang

Điện thoại: 024 3755 3414 Máy lẻ: 101

Fax: 024. 3755 3415

Di động: 0904 609 696

Email: ngocquang@globalexpo.com.vn

Bà. Phạm Tố Uyên

Điện thoại: 024. 3755 3414 Máy lẻ: 104

Fax: 024. 3755 3415

Di động: 0969  334 285

Email: sales@globalexpo.com.vn

Ông. Nguyễn Hoàng Thanh

Điện thoại: 024 3755 3414 Máy lẻ: 102

Fax: 024. 3755 3415

Di động: 0943 631 075

Email: nguyenthanh@globalexpo.com.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG MÔI TRƯỜNG (CPECO):

Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Bà. Phạm Bích Thủy – Phó Chánh Văn phòng – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Di động: 0983  761 714

Email: thuyvacne@gmail.com

Ông. Đoàn Thạch Cương – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường

Di động: 0902 916 882

Email: cuongdt.cpeco@gmail.com