Lĩnh vực trưng bày

1. Nước và xử lý nước thải:

– Trầm tích, hệ thống phân tách

– Cào, màn hình, bộ lọc

– Hệ thống xử lí nước thải

– Màng lọc và thiết bị lọc

– Khử mặn nước biển

– Bay hơi và kết tinh

– Làm mềm và khử khoáng

– Liều lượng và khử trùng

– Thiết bị tách dầu và tuyển nổi không khí

– Lắp đặt sục khí, hiếu khí và kỵ khí

– Xử lý nước hóa học

– Vật liệu và phụ kiện xử lý nước

– Xử lý bùn và cặn

– Thoát nước bùn và hợp nhất

– Làm khô và đốt bùn

– Sử dụng bùn

– Thu hồi nhiệt từ nước thải

– Khai thác và sử dụng nước

– Các công nghệ liên quan khác

2. Quản lý và tái chế phế thải:

– Thu gom và vận chuyển phế thải

– Cung cấp Container phế thải

– Thiết bị thu gom rác và phương tiện vận chuyển

– Xe cộ, cấu trúc thượng tầng

– Nhà vệ sinh và thiết bị xử lý phế thải

– Máy sàng, máy phân loại và máy nghiền

– Máy trộn và máy sấy

– Máy nén và máy đóng gói

– Phễu, băng tải và thiết bị đo sáng

– Thiêu đốt và xử lý nhiệt

– Xử lý sinh học, ủ phân

– Bãi chôn lấp và xử lý nước thải

– Xây dựng và cải tạo bãi chôn lấp

– Tháo dỡ ô tô

– Xử lý chất thải nguy hại

– Tiêu hủy xác động vật

– Tái chế và sử dụng màng phủ

– Thiết bị và phụ kiện đa năng

– An toàn lao động và phòng ngừa tai nạn

3. Xử lý đất và nước ngầm:

– Công nghệ và thiết bị xử lý đất

– Thử nghiệm và phân tích đất

– Giám sát quá trình và dịch vụ xử lý đất

– Vật liệu xử lý đất

– Thiết kế và thi công xử lý và cải tạo đất

– Điều tra đất và đánh giá rủi ro

– Cải thiện nông nghiệp

– Xử lý nước ngầm bị ô nhiễm

5. Tạo năng lượng từ vật liệu phế thải:

– Nhà máy khí sinh học – lên men, các thiết bị thành phần

– Tận dụng khí bãi rác

– Xử lý chất nền, hệ thống vận chuyển và thức ăn

– Vận chuyển và xử lý khí

– Tận dụng khí

– Xử lý chất thải lên men

– Vận chuyển sinh khối

6. Thiết bị vệ sinh và bảo trì đường phố:

– Xe quét đường

– Xe rửa đường

– Xe phun nước

– Máy quét công nghiệp

– Thiết bị vệ sinh sạch sẽ

– Thiết bị vệ sinh đường phố khác

7. Công nghệ và thiết bị, kiểm soát và xử lý khí thải công nghiệp:

– Thiết bị kiểm soát và xử lý khí thải

– Thiết bị và hệ thống khử mùi

– Công nghệ và thiết bị tái chế khí thải

– Tư vấn / Kỹ thuật

8. Công nghệ và thiết bị, kiểm soát và laoij bỏ bụi công nghiệp:

– Khử lưu huỳnh và khử nitrat

– Công nghệ và thiết bị loại bỏ bụi

– Công nghệ phát thải cực thấp cho các nhà máy nhiệt điện và nồi hơi đốt than

– Các sản phẩm và thiết bị liên quan khác

9. Lọc và làm sạch không khí:

– Làm sạch không khí trong nhà và không khí trong lành

– Xây dựng nhà máy sạch

– Thiết bị thu hồi và lọc hơi dầu

– Kiểm soát ô nhiễm nguồn di động (phương tiện / tàu)

10. Bảo vệ nguồn nước: Nước sông, hồ, nước ngầm:

– Viện nghiên cứu / trường đại học

– Giáo dục và đào tạo

– Phương tiện truyền thông

11. Giám sát và đo lường môi trường:

– Công nghệ đo lường

– Phân tích và công nghệ phòng thí nghiệm

– Công nghệ điều khiển