Chương trình hội thảo

Lịch triển lãm

Hội thảo trao đổi thông tin về nhu cầu và chính sách hỗ trợ trong xử lý rác thải tại một số địa phương:

+ Mục đích: Tìm kiếm các đối tác với các công nghệ, giải pháp và giá cả phù hợp với nhu cầu xử lý một số loại rác thải tại Việt Nam, bao gồm cả đối tác trong và ngoài nước.

+ Báo cáo viên: là các cán bộ thuộc sở TNMT các tỉnh, Ban quản lý một số khu công nghiệp, đại diện Viện Nghiên cứu môi trường – Bộ TNMT, đại diện một số doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại VN.

Xem thêm