Chương trình hội thảo

Lịch triển lãm

Diễn đàn hợp tác ngành Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc Session I: Nhu cầu của các dự án môi trường của Việt Nam Session II: Giới thiệu công nghệ môi trường của Hàn Quốc Session III. Trao đổi trực tiếp (Tại khu gian hàng Hiệp hội môi trường Hàn Quốc)

Xem thêm